Zaufanie użytkowników jest dla nas ważne i dlatego KickBack traktuje poważnie zapewnienie ochrony Twojej prywatności. W tym dokumencie opisujemy w jaki sposób i dlaczego pozyskujemy oraz wykorzystujemy dane o naszych użytkownikach i w jaki sposób dbamy o ochronę prywatności.

1. Podstawowe informacje o danych osobowych

Dane osobowe to dane, które można bezpośrednio lub pośrednio powiązać z daną osobą. Przykładami danych osobowych są imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres email. Informacja o adresie IP oraz zachowaniu użytkownika korzystającego z usług może również stanowić dane osobowe w niektórych przypadkach.
Przetwarzanie danych osobowych obejmuje wszelkie użycie danych osobowych, np. pozyskiwanie, transfer lub przechowywanie.
Administrator danych oznacza stronę, która sama lub we współpracy ze stroną trzecią określa cel i sposób w jaki dane osobowe są przetwarzane. Administrator danych ma ostateczną odpowiedzialność za zapewnienie, że przetwarzanie jest zgodne z obowiązującym prawem o przetwarzaniu danych osobowych.
Podmiot przetwarzający jest stroną przetwarzającą dane osobowe w imieniu Administratora danych.

KickBack AS (numer organizacji 993389986, Norwegia) jest administratorem danych.

2. Jakiego typu dane pozyskujemy?

Generalnie Kickback dąży do zminimalizowania liczby pozyskiwanych danych osobowych.

Generalnie
Oprócz usługobiorców wymienionych dla każdego wspomnianego poniżej celu, możemy udostępniać dane innym firmom w Schibsted Media Group lub podmiotom przetwarzającym dane, które bezpośrednio lub poprzez podprzedstarzających są ustanowieni lub przechowują informacje w kraju poza UE / EWG. Obejmuje to firmy, które świadczą usługi związane z hostingiem, pocztą elektroniczną, marketingiem, analizą lub obsługą klienta. W takim przypadku przetwarzający otrzyma tylko te informacje, które są istotne dla określonego celu. W takich przypadkach podpisujemy umowę dotyczącą przetwarzanie danych osobowych, która umożliwia nam kontrolę przetwarzania wspomnianych danych.

Niezależnie od kraju, w którym przetwarzane są Twoje dane osobowe, podejmujemy wszelkie uzasadnione środki ostrożności, w tym prawne, techniczne i organizacyjne, aby zapewnić taką samą ochronę, jaka byłaby zapewniona w UE / EWG. W przypadku przetwarzania danych poza UE / EWG zabezpieczenie jest gwarantowane na mocy decyzji Komisji Europejskiej stanowiącej że dany kraj zapewni odpowiednią ochronę lub poprzez wykorzystanie innych umów. Przykłady takich umów obejmują zatwierdzony kodeks postępowania w kraju odbierającym, standardowe klauzule, wiążące przepisy wewnętrzne w ramach korporacji lub Programu Tarczy Prywatności.

Nasze usługi bazują na Google Cloud, Hetzner Online i Digital Ocean.

Dzienniki techniczne
Dane techniczne, takie jak adres IP, informacje o stronie, której szukałeś oraz dane przesłane wraz z zapytaniem (np. dane o urządzeniu i przeglądarce) są zapisywane w dziennikach systemowych i aplikacji, gdy odwiedzasz nasze strony. Dane te wykorzystujemy do monitorowania naszych usług, wykrywania błędów i nadużyć.

Z reguły dane przechowywane są przez dwa lata. Przechowujemy te dane, aby zapewnić ochronę danych.

Statystyka internetowa
Korzystamy z Google Analytics, aby lepiej zrozumieć w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych usług, w tym m.in. które strony odwiedzają, na co klikają, skąd pochodzą oraz jakie dane techniczne mają urządzenia, z których korzystają. Nie mamy możliwości zidentyfikowania osób na podstawie tych danych.

Termin ważności naszych plików cookies jest krótki i są one ograniczone do aktualnej domeny internetowej. Google jest podmiotem przetwarzającym te dane, które przechowywane są w USA lub Europie i objęte są umową zw. Privacy Shield.

Zawarliśmy umowę o przetwarzaniu danych z Google i poinstruowaliśmy Google, aby pozbawić wszystkie adresy IP elementów pozwalających na identyfikację przed zapisaniem danych poprzez zamaskowanie ostatniej części adresu.

Newsletter
Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości e-mail, gdy nowe kody rabatowe i promocje są dostępne, musisz zarejestrować u nas swój adres e-mail. Twój adres e-mail zostanie zapisany w celu komunikowania się z Tobą e-mailowo. Korzystamy z programu MailChimp, który obsługiwany jest przez Rocket Science Group. Zawarliśmy umowę o przetwarzaniu danych osobowych z MailChimp, ich centrum danych znajduje się w USA i jest objęte umową Privacy Shield pomiędzy UE i USA.

Po otrzymaniu przez Ciebie newslettera, możemy zobaczyć, w zależności od Twojego dostawcy i klienta email, czy otworzyłeś wiadomość i ewentualnie, na które linki kliknąłeś. Otrzymujemy również informację w przypadku, gdy wystąpił problem z dostarczeniem wiadomości na Twój adres e-mail. Ta informacja może zostać odzwierciedlona w naszych dziennikach technicznych w celu możliwości monitorowania przez nas MailChimpa i ewentualnej zmiany dostawcy w przyszłości.

W każdym momencie możesz wypisać się z newslettera poprzez kliknięcie na link, który znajduje się w stopce każdej otrzymanej wiadomości. Przechowywanie informacji bazuje na Twojej zgodzie.

Kliknięcia na promocje i reklamy
Gdy klikasz na promocje na naszych stronach, zapisujemy kliknięcia zarówno w statystykach internetowych jak i w osobnym dzienniku. Używamy tych danych głównie do klasyfikacji promocji i priorytetyzacji treści, ale również do wykrywania błędów i nadużyć naszych usług. Początkowo logujemy za pomocą adresów IP i plików cookies, a po 6 miesiącach anonimizujemy te dane.

Wiele promocji, które znajdują się na naszej stronie jest jasno oznakowanych jako reklama. Po kliknięciu na te linki / przyciski zostaniesz przekierowany na adres zewnętrzny wskazany przez reklamodawcę, z reguły najpierw zostaniesz przekierowany do firmy, która monitoruje ruch na stronie („dostawca usług monitorowania ruchu na stronie”). Dostawcy usług monitorowania ruchu na stronie operują na własnych domenach i KickBack nie sprawuje kontroli nad tym co dzieje się na stronach reklamodawców lub ich podwykonawców.

Transakcje wynikające z reklam
Jeśli promocja była reklamą i dokonałeś zakupu, w wielu przypadkach otrzymamy informacje o tym zakupie. Będą one zawsze zawierać dane na temat sklepu, w którym dokonano zakupu, czasu transakcji, kosztu zamówienia i naszą referencję kliknięcia przed zakupem. W niektórych przypadkach otrzymujemy drogą wyjątku informację o numerze zamówienia jako część identyfikatora transakcji i / lub informację o produktach.

Przyporządkowujemy transakcje z reklam do zalogowanych kliknięć i ewentualnie do Google Analytics. Dane wykorzystywane są do: monitorowania naszych usług, klasyfikacji promocji i sklepów według faktycznego korzystania z nich przez naszych użytkowników, wystawiania faktur i wewnętrznych rozliczeń. Te dane przechowujemy przez nieograniczony czas, ale zostaną one pozbawione elementów pozwalających na identyfikację poprzez pozbawienie korespondującego kliknięcia elementów pozwalających na identyfikację.

3. Pliki cookies

Google Analytics przechowuje trzy typy plików cookies:
_ga - w celu identyfikacji użytkownika
_gid - w celu odróżnienia użytkowników
_gat - w celu ograniczenia liczby wiadomości, które są logowane

Termin ważności plików cookies jest ograniczony do 60 dni i są one ograniczone do ścieżki na stronach operowanych przez KickBack.

Zwróć uwagę, że inne pliki cookies mogą zostać zastosowane przez domenę internetową poprzez którą świadczymy usługi. Te pliki przesyłane są do nas automatycznie przez Twoją przeglądarkę internetową, ale nie są przetwarzana przez KickBack.

4. Nasze dane kontaktowe

Jeśli masz pytania do naszej polityki ochrony prywatności lub na temat wykorzystywania przez nas danych osobowych, skontaktuj się z nami e-mailowo: [email protected] lub pocztowo:
KickBack AS
Postboks 155 Sentrum
0102 Oslo

5. Twoje prawa

Każdy kto wyśle zapytanie ma prawo do otrzymania podstawowych informacji o przetwarzaniu danych osobowych w firmie. KickBack udostępnia te informacje w tym dokumencie. Każdy kto jest zarejestrowany w naszym systemie ma prawo wglądu do zarejestrowanych informacji na jego temat. Masz również prawo do żądania, aby niepoprawne lub niekompletne dane zostały poprawione, usunięte lub uzupełnione. KickBack ma obowiązek bezpłatnej odpowiedzi na Twoje zapytanie w ciągu maksimum 30 dni.

6. Organ nadzorczy

KickBack AS ma siedzibę w Norwegii, stąd Norweski organ ochrony danych (Datatilsynet) sprawuje nadzór nad KickBack.

Jeśli doświadczyłeś, że KickBack nie przestrzega Twoich praw lub innych warunków możesz skontaktować się z:

Datatilsynet
Adres internetowy: https://www.datatilsynet.no/
E-mail: [email protected]
Telefon: +47 22 39 69 00
Adres pocztowy: Postboks 8177 Dep., 0034 Oslo